Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 42/1 (2021)

Philip La.G. du Toit, "Reconsidering ‘law’ in Hebrews"


Δεν υπάρχουν σχόλια: