Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του SEÅ / The current issue of SEÅ

 Svensk Exegetisk Årsbok 85 (2020)

  • Anneli Aejmelaeus, "New Perspectives on the Textual Character of Codex Vaticanus: A New Chapter in the Textual Criticism of the Septuagint, Especially the Books of Samuel"
  • Jennifer Knust and Tommy Wasserman "The Pericope of the Adulteress (John 7:53–8:11): A New Chapter in Its Textual Transmission"
  • Juha Pakkala "Historical Criticism in Light of Documented Evidence: What Does Text-Critical and Other Documented Evidence Tell Us About the Early Transmission of the Hebrew Bible?"
  • David Davage "Textkritik och ny filologi i exegetisk undervisning Några reflektioner och praktiska exempel"
  • Tommy Wasserman "En kort introduktion till nytestamentlig textkritik"
  • Tord Fornberg, David Hellholm, James A. Kelhoffer, and Marianne Wifstrand Schiebe "In Memoriam Lars Hartman (1930–2019)"
  • Simon Johansson ”Tog ni emot helig Ande när ni kom till tro?” (Apg 19:2): En studie av Andemottagande och dess relation till omvändelse-initiation i Luk–Apg"
  • Pauli Rahkonen "Biblical Hebrew Personal Names in Joshua, Judges, Ruth, and 1–2 Samuel: A Comparative Study"
  • Victoria Vasquez "Jesu död i Markusevangeliet – skamlig eller ärofull? En jämförelse mellan antika framställningar av ärofull död och Markusevangeliets passionsberättelse (14:32–15:39)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: