Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Tι άκουσαν στο Σινά οι Ισραηλίτες / What did Israelites hear at Mount Sinai

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Kenneth Seeskin προσπαθεί να εξηγήσει τι άκουσαν οι Ισραηλίτες στο όρος Σινά (τη φωνή του Θεού, τον Δεκάλογο, κάτι άλλο ή απλά τίποτε;) και συζητά τη σχέση μεταξύ θεϊκής αποκάλυψης και ανθρώπινης ερμηνείας μέσα στα βιβλικά κείμενα:

What Did the People Hear at Mount Sinai?

Δεν υπάρχουν σχόλια: