Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Ζυγίζοντας την καρδιά του Φαραώ / Weighing Pharao's heart

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο ραββίνος Daniel M. Zucker συζητά την αναφορά του βιβλίου της Εξόδου και του 1 Σαμουήλ στην "βαριά καρδιά"  του Φαραώ και τις συνδέει με τις σχετικές εικόνες στην ανθρωπολογία και εσχατολογίας της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας:

Weighing Pharaoh’s Heavy Heart

Δεν υπάρχουν σχόλια: