Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Scottish Journal of Theology / In the current issue of Scottish Journal of Theology

 Scottish Journal of Theology 74/4 (2020)

  • Jonathan M. Platter, "Divine simplicity and scripture: a theological reading of Exodus 3:14," 295-306 (abstract)
  • Gustaf W. Henriksson, "Grace in action: exploring the intersection of soteriology and ethics in the letter to Titus," 330-339 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: