Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του NRT / In the current issue of NRT

 Nouvelle Revue Théologique 143/1 (2021)

  • Michel Remaud f.m.i., "Les femmes dans la généalogie de Jésus selon Matthieu" (abstract)
  • Alain-Marie de Lassus, "La figure de l’ange thuriféraire en Apocalypse 8" (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: