Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Ο πρόλογος του Δευτεροησαΐα / The prologue to Deutero-Isaiah

Ο Francis Landy (Πανεπιστήμιο της Alberta) αναλύει τον πρόλογο του Δευτεροησαΐα στο άρθρο του στην ιστοσελίδα TheTorah

Δεν υπάρχουν σχόλια: