Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / An article of biblical interest in the current issue of Verbum et Ecclesia

Verbum et Ecclesia 41:1 (2020)

Hee-Sook Bae, "The fulfilment of God’s promises: A literary-homiletic reading of 1 Chronicles 7:20–27"

Δεν υπάρχουν σχόλια: