Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Μαγνητομετρία στις ανασκαφές της Uruk / Magnetometry in the excavations at Uruk

Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Jörg W.E. Fassbinder παρουσιάζει την εφαρμογή της μαγνητομετρίας στην αρχαιολογική έρευνα που πραγματοποιεί ομάδα ειδικών από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximillian του Μονάχου στον αρχαιολογικό χώρο της μεσοποταμιακής Uruk-Warka: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: