Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article in the current issue of Scriptura

Scriptura 119:1 (2020)

David Seal, "The Reception and Delivery of the Oracle in Revelation 13:9–10"

Δεν υπάρχουν σχόλια: