Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του GRBS / In the current issue of GRBS

Greek, Roman, and Byzantine Studies 60:1 (2020)

Roy D. Kotansky, "A Silver Votive Plaque with a Judicial Prayer against Slander"

Δεν υπάρχουν σχόλια: