Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του GRMS / In the current issue of GRMS

Greek and Roman Musical Studies 8:1 (2020)

  • James Lloyd, "Music and Materiality: An Overview of Ancient Greek and Roman Music Archaeology," 1–10 (abstract)
  • Karin Schlapbach, "The Dance of Priests, Matronae, and Philosophers: Aspects of Dance Culture in Rome and the Roman Empire," 190–199 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: