Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 51:1 (2020)

  • Pierre-Maurice Bogaert, "Un canon biblique en vingt-quatre livres: L'alphabet, les Anciens de l'Apocalypse et Homère," 1-14 (abstract)
  • André Wénin, "Le chef de synagogue de Lc 13,14-17: Un exemple biblique de cléricalisme?" 15 - 34


Δεν υπάρχουν σχόλια: