Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Religions / In the current issue of Religions

Religions 11:4 (2020)

James W. Watts, "Biblical Rhetoric of Separatism and Universalism and Its Intolerant Consequences"

Δεν υπάρχουν σχόλια: