Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Προέλευση και χρονολόγηση της "Επιγραφής της Ναζαρέτ" / Provenance and Dating of the 'Nazareth Inscription"

Η επιγραφή της Ναζαρέτ, το διάταγμα ενός άγνωστου πλέον αυτοκράτορα το οποίο θεωρήθηκε από πολλούς ως έμμεση αναφορά στο χριστιανικό κήρυγμα για την ανάσταση, συνεχίζει να απασχολεί την έρευνα. Πολλές είναι οι θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς (για μία σύνοψή τους βλ. το άρθρο μου στα Tekmeria ). Mία νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθώς υποστηρίζει ότι η ισοτοπική ανάλυση της πέτρας βεβαιώνει την προέλευσή της από την Κω και τοποθετεί το επιγραφικό μνημείο στην εποχή του Αυγούστου. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι το μνημείο πρέπει να αποσυνδεθεί από το κήρυγμα της Ανάστασης και μάλλον αφορά τα όσα ακολούθησαν τη βεβήλωση του τύραννου του νησιού Νικία:

KyleHarper -Michael McCormick -Matthew Hamilton -Chantal Peiffert -Raymond Michels -Michael Engel, "Establishing the provenance of the Nazareth Inscription: Using stable isotopes to resolve a historic controversy and trace ancient marble production," Journal of Archaeological Science: Reports 30 (April 2020), 102228

Δεν υπάρχουν σχόλια: