Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Ο ψαλμός 22 στη χριστιανική και ιουδαϊκή παράδοση / Psalm 22 in Jewish and Christian tradition

Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Abraham J. Berkovitz παρουσιάζει το πώς ο Ψαλμός 22 συνδέθηκε με το πάθος του Ιησού τόσο στις ευαγγελικές αφηγήσεις όσο και στη μετέπειτα χριστιανική παράδοση. Εντοπίζει μία ανάλογη χρήση σε ιουδαϊκό midrash και υποστηρίζει ότι η ραββινική παράδοση συνέδεσε τον Ψαλμό 22 με το πρόσωπο της Εσθήρ ως αντίδραση στη χριστιανική πρόσληψή του:

Δεν υπάρχουν σχόλια: