Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Annales Theologici / In the current issue of Annales Theologici

Annales Theologici 33/2 (2019)
  • Miguel Ángel Tábet, "Rilettura neotestamentaria di alcuni passi dell’Antico Testamento sul sacerdozio comune dei fedeli," 357-392 (abstract)
  • Eusebio González, "Santidad sacerdotal y santidad de Israel. Dos ideas relacionadas en el libro del Levítico," 489-502 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: