Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Open Access: Κινητικότητα και μετανάστευση στο ρωμαϊκό κόσμο / Open access: Mobility and migration in the Roman world

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου Brill διατίθεται ελεύθερος ο συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις της 12ης επιστημονικής συνάντησης του International Network Impact of Empire, που έλαβε χώρα στη Ρώμη το 2015:

Elio Lo Cascio και Laurens Ernst Tacoma (επιμ.), The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire, Rome 2016
ISBN: 978-90-04-33480-9 (e-Book)

Δεν υπάρχουν σχόλια: