Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Τα αραβικά χειρόγραφα των επιστολών του Παύλου / The arabic manuscripts of Paul's letters

H χειρόγραφη παράδοση της Καινής Διαθήκης στα αραβικά είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κομμάτι της έρευνας της ιστορίας του καινοδιαθηκικού κειμένου που μόλις πρόσφατα άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η Sara Schulthess διερευνά την ιστορία της έρευνας και παρουσιάζει διεξοδικά την αραβική χειρόγραφη παράδοση των επιστολών του Παύλου στη μονογραφία της, η οποία διατίθεται σε open access από τον εκδοτικό οίκο Brill:

Sara Schulthess, Les manuscrits arabes des lettres de Paul: État de la question et étude de cas (1 Corinthiens dans le Vat. Ar. 13). Biblia Arabica 6. Brill 2018
Σελίδες: xii, 550 pp.

Δεν υπάρχουν σχόλια: