Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Acta Theologica / In the current issue of Acta Theologica

Acta Theologica 39:1 (2019)

J.-C. Loba Mkole, "Intercultural Translations of Christian Canonical Scriptures"

Δεν υπάρχουν σχόλια: