Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Το Μυστικό κατά Μάρκον / The Secret Mark

IMAGE
Σελίδα από το χειρόγραφο του Μυστικού Μάρκου
Η φωτογραφία μάλλον από τη δεκαετία του 1980
στην Ιερουσαλήμ με εντολή του Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων. Από τα 1990 αγνοείται η τύχη του
χειρογράφου (Φωτο: 
Charles W. Hedrick)
Το μυστικό κατά Μάρκον παραμένει ένα αμφιλεγόμενο κείμενο. Ήδη από τη δημοσίευσή του από τον Morton Smit στα 1960 προκάλεσε συζητήσεις, συχνά έντονες. Αδιαμφισβήτητα, αυτό το κείμενο έχει μεγάλους θαυμαστές και δυνατούς αντιπάλους. Η βολική εξαφάνισή του στη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων μάλλον τρέφει όλες τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από αυτό. Μία νέα διατριβή, του Timo Paananen (Πανεπιστήμιο του Helsinki) έρχεται να ταράξει τα νερά και πάλι. Ο συγγραφέας της υποστηρίζει με μία σειρά νέων επιχειρημάτων ότι πρόκειται για ένα γνήσιο κείμενο της αρχαιότητας. Eπιπλέον, αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα διεπιστημονικών εργαλείων και προτείνει ένα σαφές και καλά τεκμηριωμένο μεθοδολογικό εργαλείο για τη διαπίστωση της πλαστογραφίας αρχαίων κειμένων.
Η διατριβή έχει ήδη αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου του Helsinki:


Δεν υπάρχουν σχόλια: