Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Χειρόγραφα και ψηφιακή κουλτούρα / Manuscripts and digital culture

Cover Ancient Manuscripts in Digital CultureΟ εκδοτικός οίκος Brill κυκλοφόρησε ένα νέο συλλογικό τόμο σχετικά με τα χειρόγραφα και την αξιοποίησή τους μέσα στη ψηφιακή κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Το βιβλίο είναι open access κι οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να το κατεβάσουν ολόκληρο ή μέρη του ως αρχεία pdf: 

David Hamidović, Claire Clivaz και Sarah Bowen Savant (επιμ.), Ancient Manuscripts in Digital Culture: Visualisation, Data Mining, Communication. Digital Biblical Studies 3. Brill 2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: