Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Ένα νέο βιβλίο για την αρχαία θρησκεία / A new book on ancient history

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Equinox ένας συλλογικός τόμος με θέμα τα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία μελέτης των αρχαίων θρησκειών/λατρειών (6ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.). Επιπλέον, οι εισηγήσεις διερευνούν τον τρόπο που οι αρχαίοι κατανοούν το θρησκευτικό φαινόμενο και συζητούν για αυτό.

Nickolas P. Roubekas (επιμ.), Theorizing "Religion" in Antiquity, Equinox, 2019
σ. 458
ISBN: 9781781793565
$45.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: