Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion/Sciences Religieuses 48:1 (2019)

  • Isabelle Lemelin, "Le 2ème livre des Maccabées et son schéma deutéronomiste," 3-23 (abstract)
  • Jean-Jacques Lavoie, "Où en sont les études sur le livre de Qohélet (2012–2018) ?" 40–76 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: