Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 66:2/3 (2019)

  • Jae Hee Han, "The Baptist Followers of Mani: Reframing the Cologne Mani Codex," 243-270 (abstract)
  • Anna M. Vileno / Robert J. Wilkinson, , "'Looking for the Zohar in the New Testament': The Lost Messias puer of Christian Knorr von Rosenroth between Kabbalah and Biblical Studies," 295-315 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: