Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Η θέση του κατά Ιωάννην στην αρχαία Εκκλησία / The place of the Gospel of John in the Ancient Church

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του Bryan A. Stewart (McMurry University) σχετικά με τη θέση του κατά Ιωάννην στην αρχαία Εκκλησία και το ρόλο του στις δογματικές συζητήσεις των πρώτων χριστιανικών αιώνων:

Δεν υπάρχουν σχόλια: