Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece and Rome 65:1 (2018)

Assaf Krebs, "A Body Without Borders: the Phenomenological Body in Apuleius' Metamorphoses 1.5-1.19," 54-74 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: