Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 129/8 (2018)

  • Harm W. Hollander, "Misunderstandings about ‘Freedom’ in John 8:31–36," 347-355 (abstract)
  • Sang Mok Lee, "Jesus’ Philoi vs. Jesus’ Douloi: Conflicts over the Paraclete’s Function and Authority in the Johannine Community," 356-364 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: