Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του Classical Antiquity / In the current issue of Classical Antiquity

Classical Antiquity 36:2 (2017)

  • Benjamin Harnett, "The Diffusion of the Codex," 183-235 (abstract)
  • Dan-el Padilla Peralta, "Slave Religiosity in the Roman Middle Republic," 317-369 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: