Σάββατο, 7 Απριλίου 2018

Τα αρχαιολογικά ευρήματα για την Ιερουσαλήμ της εποχής του Χαλκού / Archaeological findings of Middle Bronze Jerusalem

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o David Gurevich συζητά τα πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα από την Ιερουσαλήμ της μέσης εποχής του Χαλκού και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της ιστορίας για το ενωμένο Βασίλειο υπό τον Δαυίδ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: