Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Το τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 72:2 (2018)

  • Michael K. W. Suh, "Τὸ πνεῦµα in 1 Corinthians 5:5: A Reconsideration of Patristic Exegesis," 121-141 (abstract)
  • James A. Kelhoffer, "Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part One)," 142-164 (abstract)
  • Fotini Hadjittofi, "ποικιλόνωτος ἀνήρ: Clothing Metaphors and Nonnus’ Ambiguous Christology in the Paraphrase of the Gospel according to John," 165-183 (abstract)
  •  Johannes van Oort, "Manichaean Imagery of Christ as God’s Right Hand," 184-205 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: