Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChJ / A new article in the current issue of JGRChJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Karl L. Armstrong, "A New Plea for an Early Date of Acts"

Δεν υπάρχουν σχόλια: