Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Το φίδι της Εδέμ στη ραββινική παράδοση / The snake of Eden in rabbinic literature

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η περίληψη της εισήγησης της Julia Watts Belser που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Philadelphia Seminar of Christian Origins στις 18.1.2018:

Δεν υπάρχουν σχόλια: