Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 70:3 (2017)

  • Richard S. Briggs, "The eclipse of Daniel's narrative: The limits of historical knowledge in the theological reading of Daniel," 264-277 (abstract)
  • Steven Edward Harris, "The word(s) the Spirit gives: Lutheran and Reformed exegesis of 1 Corinthians 2:13," 295-309 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: