Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

Ananda Geyser-Fouche / Carli Fourie , "Inclusivity in the Old Testament"

Δεν υπάρχουν σχόλια: