Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Δεν υπάρχουν σχόλια: