Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Ta graffiti της Πομπηίας και της Ηράκλειας / The graffiti of Pompeii and Herculaneum

Το Ancient Graffiti Project είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να συγκεντρώσει και να καταγράψει ψηφιακά όλα τα graffiti που βρέθηκαν στους τοίχους των κτιρίων της Πομπηίας και της Ηράκλειας. Στην ιστοσελίδα του ήδη υπάρχει μία πλούσια αρχειοθήκη η οποία συνεχώς ενημερώνεται. Επιπλέον πρόσφατα στην ιστοσελίδα The Local δημοσιεύεται ένα πρώτο κείμενο της ερευνητικής ομάδας για τις κοινωνικές ομάδες που κρύβονται πίσω από αυτά τα απλοϊκά σχέδια και κείμενα των δύο αυτών πόλεων. Φαίνεται πως προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές ομάδες και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση διαφόρων κτιρίων, για την καθομιλούμενη λατινική και για την καθημερινότητα των ανθρώπων λίγο πριν την καταστροφή τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: