Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Παύλος και Νόμος και πάλι / Paul and Law again

Στη σειρά των αναρτήσεων του SBL 2016 Pauline Epistles Review Panel δημοσιεύεται το κείμενο του Stephen Young για τα νέα βιβλία των Thiessen και Kaden σχετικά με το θέμα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: