Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του History of Religions / In the current issue of the History of Religions

History of Religions 57:1 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού έχει ως θέμα του την βία και την ταυτότητα κι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού Thomas Sizgorich:

  • Thomas Sizgorich, "The Dancing Martyr: Violence, Identity, and the Abbasid Postcolonial,"  2-27 (abstract)
  • Simon J. Joseph, "A Social Identity Approach to the Rhetoric of Apocalyptic Violence in the Sayings Gospel Q," 28-49 (first page)
  • Christopher A. Frilingos, "More than Meets the Eye: Incongruity and Observation in Josephus’s Account of the Triumph of Vespasian and Titus," 50-67 (first page)
  • Kimberly B. Stratton, "Narrating Violence, Narrating Self: Exodus and Collective Identity in Early Rabbinic Literature," 68-92 (first page)

Δεν υπάρχουν σχόλια: