Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Pacifica / In the current issue of Pacifica

Pacifica 29:2 (2016)

  • Adam G. Cooper, "Fruit of divine mercy, mark of true faith: Luther on friendship in John 15:14–16," 117-126 (abstract)
  • Kevin Lenehan, "Unfolding in friendship: Revelation and the analogy of friendship in Dei verbum," 175-191 (abstract)
  • Sean Winter, "Friendship traditions in the New Testament: An overview," 192-204 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: