Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του ΕC / The current issue of EC

Early Christianity 8:2 (2017)

  • John S. Kloppenborg, "Fiscal Aspects of Paul's Collection for Jerusalem," 153-198 (abstract)
  • Ronald Charles, " Paul and Plutarch on Religion," 199-217 (abstract)
  • James Carleton Paget, "Paget, James Carleton," 218-250 (abstract)
  • Zachary B. Smith, "Of Firstfruits and Social Fixtures: How Didache 13 Uses Torah to Reform Roman Patronage," 251-268 (abstract)
  • George M. Hollenback, "An Overlooked Backdrop to the Coining of αρσενοκοιτης," 269-273 (abstract)


New Projects

  • Peter J. Williams, "The Greek New Testament, Produced at Tyndale House," 277-281 

Δεν υπάρχουν σχόλια: