Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Christine Hayes για τη στάση του Παύλου απέναντι στους εθνικούς / Christine Hayes on Paul's position towards the gentiles

Στη σειρά των αναρτήσεων από τη στρογγυλή τράπεζα για τις παύλειες επιστολές στην SBL του 2016 δημοσιεύεται η παρέμβαση της Christine Hayes (Yale University) για την στάση του Παύλου όσον αφορά στο ζήτημα των εθνικών:

Δεν υπάρχουν σχόλια: