Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:3 (2017)

Volker Rabens, "The Bible and ethics: Pathways for dialogue"

Δεν υπάρχουν σχόλια: