Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Χρήσιμα εργαλεία για την μεταγραφή βυζαντινών χειρογράφων / Useful tools for transcribing byzantine manuscripts

Ο George Sullivan στην ιστοσελίδα του απαριθμεί μια σειρά από χρήσιμες ιστοσελίδες με εργαλεία για την ανάγνωση και μεταγραφή των βυζαντινών μικρογράμματων χειρογράφων και δίνει επίσης μερικές βοηθητικές ασκήσεις ανάγνωσης: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: