Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis online / Studies of Orbis Biblicus et Orientalis online

Στην ηλεκτρονική σελίδα της βιβλιοθήκης της Ζυρίχης έχουν αναρτηθεί πάνω από 35 μελέτες της σειράς Orbis Biblicus et Orientalis οι οποίες πραγματεύονται θέματα σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, τον αρχαίο Ισραήλ και την αρχαία Εγγύς Ανατολή. Με ελάχιστες εξαιρέσεις οι μελέτες μπορούν να καταφορτωθούν σε μορφή pdf:

Δεν υπάρχουν σχόλια: