Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Γυναίκες υπό διωγμό (;) / Women under persecution

Picture O Brice C. Jones στο ιστολόγιό του παρουσιάζει και σχολιάζει ένα ενδιαφέρον παπυρολογικό εύρημα. Πρόκειται για έναν πάπυρο του 3ου αι. μ.Χ. (P.Got. 11) που περιέχει μία επιστολή μεταξύ χριστιανών. Μία χριστιανική κοινότητα γράφει σε μία άλλη ή σε έναν χριστιανό ζητώντας να δείξει την αναμενόμενη μεταξύ αδελφών αγάπη σε μία ομάδα γυναικών που μεταφέρονται εκεί για να παρουσιαστούν στον επίτροπο. Σύμδωνα με την εκτίμηση των ειδικών ίσως το περιστατικό θα πρέπει να συνδεθεί με το διωγμό του Διοκλητιανού:

[ -ca.?- ] ἐγώ τε κ̣αὶ ο̣ἱ̣ | σὺν [ἐμοί σε προσ]α̣γορεύομ̣ε̣ν̣ | ἐν κ(υρί)ῳ. καθὼς δέ σοί ἐστιν |  πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς ἐν κ(υρί)ῳ βοηθ[εῖ]ν | καὶ ταύταις ἀγομέναις πρὸς τὸν ἐπίτροπον ἐπιδ\ώσε̣ι̣ς/ [τ]ὴ̣ν ἀγάπην̣ | σου, διʼ ὧν ἐὰν παράσχῃ αὐταῖς. | ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι | ἐν κ(υρί)ῳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: