Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Το ιδεολογικό υπόβαθρο των Νεεμία-Έσδρα / The ideological background of Nehemiah / Esra

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Donna J. Laird (Ashland Theological Seminary) συζητά το ιδεολογικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των βιβλίων Νεεμία-Έσδρα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: