Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Verbum et ecclesia / A new article of biblical interest in the current issue of Verbum et ecclesia

Verbum et ecclesia 38:1 (2017)

Hulisani Ramantswana, "Creation retold: Use of Scripture and tradition in Sirach 16:24–17:14"

Δεν υπάρχουν σχόλια: