Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Το τρέχον τεύχος του JThS / The current issue of JThS

Journal of Theological Studies 67:2 (2016)

  • Courtney J. P. Friesen, "Getting Samuel Sober: The ‘Plus’ of LXX 1 Samuel 1:11 and Its Religious Afterlife in Philo and the Gospel of Luke," 453-478 (abstract)
  • Llewellyn Howes, "‘I do not know you!’: Reconsidering the Redaction of Q 13:25–27," 479-506 (abstract)
  • Elijah Hixson, "Forty Excerpts from the Greek Old Testament in Codex Rossanensis (Rossano, Museo Diocesano, S.N.), A Sixth-Century Gospels Manuscript," 507-541 (abstract)
  • Matthew R. Crawford, "The Problemata of Tatian: Recovering the Fragments of a Second-Century Christian Intellectual," 542-575 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: