Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Classical World / In the current issue of Classical World

Classical World 110:2 (2017)

  • Janet Downie, "The Geography of Empire in Dionysius’ Periegesis: A View from the Aegean," 163-186 (abstract)
  • Patrick Hogan, "Pausanias Politicus: Reflections on Theseus, Themistocles, and Athenian Democracy in Book 1 of the Periegesis," 187-201 (abstract)
  • Jared Secord, "Julius Africanus, Origen, and the Politics of Intellectual Life under the Severans," 211-235 (abstract)
  • Markus Stachon, "Evolutionary Thinking in Ancient Literary Theory: Quintilian’s Canon and the Origin of Verse Forms," 237-255 (abstact)

Δεν υπάρχουν σχόλια: